Förzinkning

Förzinkning

Vi utför elektrolytisk förzinkning i trumma och häng.

Att belägga järn- och ståldetaljer med zink är en mycket vanlig och relativt billig metod för att skydda detaljer mot korrosion. Zink är mindre ädelt än stål och “offrar sig” därför under korrosionsförloppet.  För att skydda zinkskiktet och för att erhålla ett bättre korrosionsskydd passiveras ytan vilket ger godset dess karakteristiska utseende, svart, gult eller blått.

 

Ytterligare förbättring av korrosionsskyddet kan erhållas genom sealing, vilket innebär att de förzinkade och passiverade detaljerna behandlas i ytterligare ett eller flera processbad. Zinkbeläggningar tillämpas framförallt på grund av skiktets korrosionsskyddande egenskaper för stål. Användningen blir därför mångsidig; fästelement, hushållsartiklar, butiksinredningar, trädgårdsredskap, byggelement, fordonskomponenter osv.

Varför el-förzinking?

Förzinkning används främst för:

– Korrosionsskydd på stålgods.

– Blankt och dekorativt utseende.

– Underlag till lackering.

Box 300x300

Storlek på gods

I hänglinjen kan vi behandla detaljer upp till 3000x1100x600mm med en vikt på 100kg.

Aktuella standarder

Oorganiska ytbeläggningar – Elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål med kompletterande behandlingar fria från Cr(VI) (ISO 19598:2016).

Beteckning
Fe//Zn12//An – Blåpassivering
Fe//Zn12//Cn – Gul/tjockfilspassivering
Fe//Zn12//Fn – Svartpassivering

Konstruktions krav vid förzinkning

För att resultatet av ytbehandlingen ska bli bra bör följande punkter beaktas:

1. Detaljen måste gå att häng upp.

2. Vätskan måste kunna “flöda fritt” genom detaljen, inneslutningar leder till dåligt resultat.

3. Spalter ska undvikas.