Ett företag

- många möjligheter

Vår verksamhet styrs i hög utsträcking av våra miljötillstånd. Sedan 2018 bedriver vi två verksamheter som är belägna intill varandra.  Det gör att vi på ett effektivt sätt kan möta marknadens behov av ytbehandlingar.

El-förzinkning

- Gasverksgatan 23

Här har vi vår huvudverksamhet sedan 1970.  Verksamheten är helt och hållet inriktad på elektrolytisk förzinkning. Vi har två automatiska linjer, en trummlinje och en hänglinje. Båda linjerna har hög kapacitet vilket leder till att vi ofta kan erbjuda korta leveranstider och alltid till hög kvaliltet.  

El-polering och Betning

- Gasverksgatan 25

2018 startade vi verksamheten på Gasverksgatan 25. Landskrona Galvanoverk har under lång tid varit helt inriktad på förzinkning. I vår specialavdelning kan vi möta marknadens behov av andra ytbehandlingsmetoder.   

Eget laboratorium

- säkerställer hög kvalitet

I vårt laboratorium kan vi analysera alla våra processbad för att säkerställa en hög kvalitet.

Vi är certifierade

- enligt ISO9001 och ISO14001

Klicka på bilderna till höger för att ladda ner våra certifikat. 

Vår branschorganisation

- kunskap och riktlinjer

Vi är medlemmar i  SYF, den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisationa. Organosationen har bland annat tagit fram våra leverantörsbestämmelser samt en vägledning för köp av ytbehandling.  

Ladda ner våra leverantörsbestämmelser.