El-polering

Elektrolytisk polering av rostfritt stål

Vid el-polering avlägsnas små mängder av metall från ytan vilket leder till en jämn och blank yta. På grund av ytans goda hygieniskas egenskaper passar ytbehandlingen mycket bra till livsmedels- och läkemedelsindustrin.

El-polering är även bra i miljöer och applikationer där det ställs höga krav på utseende och korrosionsskydd, tex i marina miljöer och offshore industrin.

Aktuell standard

Oorganisk ytbeläggning – Elektrolytisk polering som metod för glättning och passivering av rostfritt stål (ISO 15730:2016)

Miljö och hälsa

Vid el-polering förbrukas kemikalier och energi. Kemikalieförbrukningen är begränsad till oorganiska vätskor, inga cancerigena eller allergiframkallande produkter används.

Det avverkade materialet bildar ett slam som tillsammans med förgbrukade bad skickas för destuktion.

Varför el-polering?

El-polering används främst för:

– Öka korrosionsskydd rostfritt stål

– Blankt och dekorativt utseende.

– Förbättra ytans hygiensiska egenskape

Storlek på gods

Vi kan el-polera detaljer upp till 800x800x350mm.

Med hjälp at hjälpkotoder kan vi el-polera komplexa geometrier.

Konstruktionskrav vid el-polering

För att resultatet av ytbehandlingen ska bli bra bör följande punkter beaktas:
1. Detaljen måste gå att häng upp.
2. Vätskan måste kunna “flöda fritt” genom deatljaen, inneslutningar leder till dåilgt resultat.
3. Spalter ska undvikas.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

0418-44 98 70